ชาวยิวไม่ได้ฉลาดกว่า ชนชาติอื่นใดๆ แต่ยิว ยกย่องผู้ที่ฉลาด

อย่าลืมกดแชร์ คอมเมนต์ กดไลค์

ชาวยิวไม่ได้ฉลาดกว่า ชนชาติอื่นใดๆ แต่ยิว ยกย่องผู้ที่ฉลาด ชาวยิวเป็นหนึ่งในชนชาติที่มีชื่อเสียงในด้านความฉลาด และความสำเร็จทางวิชาการ ศิลปะ และการปกครอง มีหลายคนคิดว่าชาวยิวมีพันธุกรรมที่ทำให้พวกเขาฉลาดกว่าคนอื่น แต่ความจริงแล้ว ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันสมมติฐานนี้ แล้วเหตุผลที่ชาวยิวมีความฉลาดสูงนั้นมาจากไหน?

หนึ่งในคำตอบที่น่าสนใจคือ ชาวยิวให้ความสำคัญกับการศึกษา และการเรียนรู้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนายิว หรือยิวดาอิสซ์ม สอนให้ชาวยิวศึกษาคำสอนของพระเจ้า และเหตุผลที่พระเจ้าสร้างโลก ซึ่งอยู่ในตอราห์ หรือพระคัมภีร์ยิว การศึกษาตอราห์นั้น ไม่ใช่เพียงการอ่านและจำเฉย ๆ แต่เป็นการวิเคราะห์ และอภิปราย กับครู หรือราบี และเพื่อนร่วมศึกษา หรือเควอน การศึกษาตอราห์นี้ ส่งผลให้ชาวยิวมีทักษะในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร ที่สูงกว่าคนอื่น

นอกจากนี้ ชาวยิวยังมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความฉลาดในสังคมของพวกเขา ชาวยิวยกย่องคนฉลาด นับถือและพลักดันผู้ที่ฉลาด ให้มีบทบาทสำคัญในชุมชน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการการศึกษา หรือการพัฒนาตนเอง ชาวยิวยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภาษา ที่ทำให้พวกเขาสามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ง่าย ชาวยิวยังมีความอดทน และความมุ่งมั่น ในการต่อสู้กับอุปสรรค และการถูกกดขี่ ที่พวกเขาเคยประสบมาตลอดประวัติศาสตร์ อีกประการกลุ่มชุนชมชาวยิวมีการร่วมรวมกลุ่มและไม่ปลีกแยก และมีการร่วมสร้างวิทยาการต่างๆ หลากหลายรวมถึงการโดนกดขี่ ล้างเผ่าพันธุ์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเตรียมพร้อมทั้งทักษะ และวิถีการเอาตัวรอดต่างๆสูง

ดังนั้น ความฉลาดของชาวยิว ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม หรือความพิเศษ แต่เกิดจากการศึกษา และวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมความฉลาดในสังคมของพวกเขา ชาวยิวเป็นตัวอย่างที่ดี ของการที่คนสามารถพัฒนาความฉลาดของตนเอง และสังคมของตนเอง ได้ด้วยการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หากบ้านเรามี

เขียนโดย : athipat sahapachuda siriakew

Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image