จีนก้าวนำโลก สู่ยุค 6G

อย่าลืมกดแชร์ คอมเมนต์ กดไลค์


จีนก้าวนำโลก สู่ยุค 6G
ล่าสุด มกราคม 2567 ห้องปฏิบัติการไฮเทค Purple Mountain Laboratories ในหนานจิง เมืองหลวงของมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สายแบบเรียลไทม์ที่ความเร็ว 100/200Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) ซึ่งมุ่งไปสู่ระดับ 6G โดยมีอัตราการส่งข้อมูลสูงกว่า 10-20 เท่าของเครือข่าย 5G

ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำไปสู่เทคโนโลยี 6G ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2573 ความเร็วดังกล่าวสูงกว่าเครือข่าย 5G ที่มีอยู่ถึง 10-20 เท่า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดแอปพลิเคชันใหม่ ๆ มากมาย เช่น

1.การสื่อสารแบบโฮโลแกรม ที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงแบบสามมิติได้แบบเรียลไทม์
2.เมตาเวิร์ส โลกเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกันได้
3.การเล่นเกมเสมือนจริงที่มีภาพและเสียงสมจริง
4.การผ่าตัดทางไกลแบบเรียลไทม์
5.การขนส่งอัจฉริยะ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ
นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนและการใช้พลังงานของเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอีกด้วย

จีนก้าวนำโลก สู่ยุค 6G ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทดลองการสื่อสารไร้สายแบบเรียลไทม์ขนาด 360-430GHz เทอร์เฮิร์ตซ์ 100/200Gbps ซึ่งใช้เทคโนโลยี Photonic terahertz ในการทดสอบส่งสัญญาณระดับเทราเฮิร์ต ที่ย่านความยาวคลื่น 103.125 Gbps และ 206.25 Gbps ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก

ย่านความถี่เทราเฮิร์ตซ์ (THz) เริ่มตั้งแต่ย่านความถี่ 300 GHz – 3 THz ถือว่ามีจำนวนทรัพยากรอย่างมากมาย สามารถรองรับความเร็วในระดับ 100 Gbps – 1 Tbps ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 6G เช่น การสื่อสารด้วยภาพเสมือนจริง (holographic communiction), เมตาเวิร์ส (Metaverse) เป็นต้น

ความท้าทาย

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม เช่น ปัญหาการแพร่กระจายของสัญญาณในย่านความถี่เทราเฮิร์ตซ์ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสิ่งกีดขวางมากกว่าย่านความถี่อื่น ๆ

• ส่องเทคโนโลยีจีน 2025
• จีนในปีนี้ต่างจาก 10 ปีก่อนอย่างไรบ้าง
• 10 เมืองของนักลงทุนในจีนที่ไทยต้องเล็ง

นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องใช้พลังงานสูงในการส่งสัญญาณ ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนและประสิทธิภาพของเครือข่าย

แนวโน้มในอนาคต

ความสำเร็จของจีนในการวิจัยการสื่อสารไร้สายแบบเรียลไทม์ที่ความเร็ว 100/200Gbps นั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเทคโนโลยี 6G กำลังคืบหน้าอย่างรวดเร็ว คาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image