ไทยค้นพบแร่ลิเธียมสูง 14.8 ล้านตัน อันดับ 3 โลก

อย่าลืมกดแชร์ คอมเมนต์ กดไลค์

ไทยค้นพบแร่ลิเธียมสูง 14.8 ล้านตัน อันดับ 3 โลก การค้นพบแร่ลิเธียมสูงถึง 14,800,000 ล้านตัน มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นแรงหนุนสำคัญให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในภูมิภาค

แร่ลิเธียมเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ EV โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ค้นพบแร่ลิเธียมมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากโบลิเวีย และอาร์เจนตินา จากการสำรวจพบแหล่งแร่ลิเธียมที่มีศักยภาพ 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งเรืองเกียรติ และแหล่งบางอีตุ้ม ล่าสุด ไทยยังค้นพบแหล่งแร่โซเดียมในพื้นที่ภาคอีสานปริมาณสำรองอีกจำนวนมาก

การค้นพบแร่ทั้งสองชนิดนี้ถือเป็นข่าวดีและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ช่วยให้ไทยมีศักยภาพในการลดการนำเข้าแร่ลิเธียมและโซเดียม และพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการลิเธียมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าภายในปี พ.ศ. 2568 และจะต้องการมากกว่า 2 ล้านตันภายในปี พ.ศ. 2573

การค้นพบแร่ลิเธียมและโซเดียมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าครบวงจร และช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศในระยะยาว

ผลกระทบจากข่าวการค้นพบแร่ลิเธียม

การค้นพบแร่ลิเธียมของไทยในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผลกระทบในหลายด้าน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จากการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ด้านสังคม จะช่วยช่วยลดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
ด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตแบตเตอรี่ EV ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image