ชาวยิวไม่ได้ฉลาดกว่า ชนชาติอื่นใดๆ แต่ยิว ยกย่องผู้ที่ฉลาด

ชาวยิวไม่ได้ฉลาดกว่า ชนชาติอื่นใดๆ แต่ยิว ยกย่องผู้ที่ฉลาด ชาวยิวเป็นหนึ่งในชนชาติที่มีชื่อเสียงในด้านความฉลาด และความสำเร็จทางวิชาการ ศิลปะ และการปกครอง มีหลายคนคิดว่าชาวยิวมีพันธุกรรมที่ทำให้พวกเขาฉลาดกว่าคนอื่น

Read More
Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image