“สุขสันต์ขอนแก่น” โดนสั่งปิด 5 ปี เซ่นคดี “สมรักษ์” พรากผู้เยาว์

“สุขสันต์ขอนแก่น” โดนสั่งปิด 5 ปี เซ่นคดี “สมรักษ์” พรากผู้เยาว์ คำสั่งปิดสถานบันเทิงสุขสันต์ขอนแก่น เป็นเวลา 5 ปี สืบเนื่องมาจากการที่เยาวชนหญิงอายุประมาณ 17 ปี เข้าไปใช้บริการสถานบริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 โดยทางร้านได้ปล่อยให้เยาวชนหญิงรายดังกล่าวเข้าไปใช้บริการโดยไม่ตรวจสอบอายุอย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 14 วรรคสอง ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการในระหว่างเวลาทำการ”

Read More
Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image