อธิภัทร ศิริแก้ว ประวัติ

อาร์ม,อาร์มุ้ย อธิภัทร ศิริแก้ว เดิม (ศวกร ศิริแก้ว อู๋) Athipat s. Sirikaew เกิดวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2534 (ค.ศ.1991) AKA : BACKNAFT ขณะนี้อายุ 26 ปัจจุบันเจ้าของธุรกิจสื่อโฆษณาในเครื่อง ASP WORLD ผู้ติดตามยอดรวม 1.2 ล้านคน ทั่วประเทศไทย การตลาดออนไลน์ อีคอมเมิร์ช ZXC MALL รวมถึงยัง

Read More
Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image