ลุลี เด็กนิเทศ มรฎอุบลฯ ไฟแรง แต่งเพลง กำกับมิวสิคให้ค่าย Power Organizer

ลุลี เด็กนิเทศ มรฎอุบลฯ ไฟแรง แต่งเพลง กำกับมิวสิคให้ค่าย Power Organizer บัญฑิตจบใหม่ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read More

2024 ความสุขมีความหมายมากกว่าความร่ำรวย ที่ต้องแลกมา

2024 ความสุขมีความหมายมากกว่าความร่ำรวย ที่ต้องแลกมา ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการต่อสู้เพื่อเงินทอง ราบางครั้งอาจหลงลืม

Read More
Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image