“สุขสันต์ขอนแก่น” โดนสั่งปิด 5 ปี เซ่นคดี “สมรักษ์” พรากผู้เยาว์

อย่าลืมกดแชร์ คอมเมนต์ กดไลค์

“สุขสันต์ขอนแก่น” โดนสั่งปิด 5 ปี เซ่นคดี “สมรักษ์” พรากผู้เยาว์ คำสั่งปิดสถานบันเทิงสุขสันต์ขอนแก่น เป็นเวลา 5 ปี สืบเนื่องมาจากการที่เยาวชนหญิงอายุประมาณ 17 ปี เข้าไปใช้บริการสถานบริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 โดยทางร้านได้ปล่อยให้เยาวชนหญิงรายดังกล่าวเข้าไปใช้บริการโดยไม่ตรวจสอบอายุอย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 14 วรรคสอง ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการในระหว่างเวลาทำการ”

นอกจากนี้ ทางร้านยังเปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กำหนด โดยอนุญาตให้ดีเจเปิดเพลงในระหว่างจะปิดร้านและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 22 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลากลางคืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 23”

คำสั่งปิดสถานบันเทิงสุขสันต์ขอนแก่น ในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสถานบันเทิงทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น

Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image